Bản Tin Thể Thao 365 ngày 10/9/2019

Video Chương trình khác
20g35 - Thứ tư hàng tuần - HTV7
19g55 - Thứ 2 đến thứ 5 - HTV7
21g00 - Thứ Hai hàng tuần - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
20g25 - Thứ Sáu hàng tuần - HTV7
20g45 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV9