Bàn thắng Ngoại Hạng Anh ngày 10/4/2019

Video Chương trình khác
Diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9/2021
22g45 hàng ngày - HTV9
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
20g - Chủ Nhật - HTV2
9g-10g - Hai, Tư, Sáu - HTV Key