Bán nông sản online - giải pháp đầu ra cho các nhà vườn miền Tây

Hiện đang là mùa thu hoạch nhiều loại cây ăn trái ở miền Tây nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, đầu ra hiện đang gặp nhiều khó khăn. Trong tình hình này, việc tăng cường bán hàng online được xem là giải pháp giúp người dân tiêu thụ nông sản dễ dàng hơn.

Nguồn: Trung tâm Tin tức