Bản mô phỏng robot lấy cảm hứng từ... giun đất

Giun đất có các đoạn cơ thể, chúng không có chân và di chuyển bằng cách thay đổi hình dạng cơ thể. Kathryn Daltorio đã dựa vào giun đất để tạo ra các robot đầy thú vị.

HTV (Theo Nature knows best)
Xem thêm
Chiếc xe xanh