Băn khoăn về kiểm định sách giáo khoa

Một chương trình nhiều sách giáo khoa là chủ trương đúng để dân chủ hóa nền giáo dục, tạo ra môi trường thuận lợi cho giáo viên chủ động nội dung dạy học phù hợp thực tiễn. Thế nhưng, khâu kiểm định đang tồn tại nhiều khó khăn.

Trung tâm Tin tức