Băn khoăn lớp nhỏ phải học ghép chung với lớp lớn

Việc các học sinh tiểu học phải học ghép lớp đang gây nhiều nỗi băn khoăn trong dư luận diễn ra tại trường tiểu học Tân Lập B, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Trung tâm Tin tức