Bản đồ tìm kiếm nhanh các điểm bán hàng thiết yếu tại TP.HCM

Với việc cung cấp thông tin cụ thể về địa điểm, thời gian hoạt động, thông tin liên lạc, hình thức giao hàng, cập nhật tình trạng đang hoạt động hay tạm dừng của điểm bán nhằm... tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua sắm trong giai đoạn hiện nay.

Nguồn: Trung tâm Tin tức