Bài toán hạn chế xe cá nhân để thúc đẩy giao thông công cộng

Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai các bước để tiến tới hạn chế xe cá nhân, đặc biệt là xe gắn máy nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, lượng xe được đăng ký mới vẫn liên tục gia tăng mỗi ngày.

Trung tâm Tin tức