Bài học từ việc dùng kháng sinh bất hợp lý

Theo thống kê, tỷ lệ kháng kháng sinh tại Việt Nam đang cao nhất thế giới. WHO dự tính đến năm 2050, cứ 3 giây sẽ có 1 người tử vong do kháng thuốc.

Trung tâm Tin tức