Bạc Liêu nỗ lực khống chế dịch tả heo châu Phi

Dịch tả heo châu Phi ở ĐBSCL đã có 11 tỉnh xuất hiện dịch. Riêng tỉnh Bạc Liêu đang diễn biến phức tạp do việc vận chuyển, mua bán, giết mổ heo chưa được kiểm soát chặt chẽ, người nuôi chủ yếu là các hộ nhỏ lẻ không đảm bảo an toàn sinh học.

Trung tâm Tin tức