Ba mức đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại bệnh viện

Tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM đều đã chính thức tiến hành đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm COVID-19, dựa trên bộ tiêu chí do Sở Y tế thành phố ban hành.

Trung tâm Tin tức