Bà Mã Tố Anh: Tấm gương từ thiện xã hội

Trở về Việt Nam thăm và nhìn thấy nhiều mảnh đời bất hạnh, một kiều bào đã quyết định hồi hương sau 30 năm sống ở Pháp với một tâm niệm: làm được việc gì đó cho những người nghèo quanh mình.

Trung tâm Tin tức