Ba Lan: Cuộc tuần hành lớn kêu gọi hành động nhanh chóng cứu Trái Đất

Hơn một ngàn người đã tham gia cuộc tuần hành khắp các đường phố ở Katowice, phía Nam Ba Lan, nhằm kêu gọi các đại biểu tham dự Hội nghị Liên hiệp quốc về chống biến đổi khí hậu (COP24) phải có những hành động nhanh chóng để cứu Trái Đất.

Trung tâm Tin tức