Australia kỷ niệm 20 năm Olympic Sydney

Ngọn đuốc Olympic Sydney đã được thắp sáng lại nhân dịp kỷ niệm 20 năm sự kiện Olympic Sydney 2000.

HTV Thể Thao