Australia giám sát đồng tiền số Libra của Facebook

Cơ quan quản lý Australia đang nghiên cứu kế hoạch giám sát việc phát hành đồng tiền điện tử mới Libra của Facebook. Thông báo vừa được Bộ trưởng Ngân khố Australia đưa ra hôm qua.

Trung tâm Tin tức