"ATM thực phẩm miễn phí": Kết nối tình người

Với mục đích hỗ trợ người lao động nghèo, khó khăn do dịch COVID-19, chỉ một thời gian ngắn sau khi "ATM gạo" đầu tiên ra đời ở quận Tân Phú, mô hình này đã được nhanh chóng lan tỏa, qua đó thể hiện rõ sự nghĩa tình hào sảng của TP.HCM.

Trung tâm Tin tức