ATM "cháy" tiền mặt phục vụ tiêu dùng Tết

Cùng với cả nước, tại TP.HCM đây cũng là thời điểm doanh nghiệp chi trả lương, thưởng tết cho công nhân viên, nên thường xảy ra tình trạng khan hiếm tiền mặt cục bộ, tại các cây rút tiền ATM.

Trung tâm Tin tức