ASEAN khẳng định vai trò trong tạo lập cấu trúc thương mại mới

Sau 4 ngày nhóm họp tại Singapore, từ ngày 29/8 đến ngày 1/9, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 50 và các hội nghị liên quan đã kết thúc với việc đạt được nhiều đồng thuận trong việc thúc đẩy thương mại đa phương.

Trung tâm Tin tức