Armenia tổng tuyển cử trước thời hạn

Hôm qua, các điểm bỏ phiếu tại Armenia đã mở cửa để 2,5 triệu cử tri nước này đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn lần đầu tiên trong lịch sử đất nước.

Trung tâm Tin tức