Argentina nghiên cứu máy trợ thở giá thấp

Một nhóm các nhà nghiên cứu của Argentina đang chuẩn bị giới thiệu mẫu máy trợ thở có giá thành thấp, chỉ bằng 20 % so với giá của một số loại thiết bị trợ thở có mặt trên thị trường. Sáng chế mới được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tối đa công tác điều trị COVID-19.

Trung tâm Tin tức