Argentina: Mở cửa các điểm bầu cử Tống thống sơ bộ

Tối qua (11/8) theo giờ Việt Nam, hơn 14 ngàn điểm bỏ phiếu tại Argentina đã mở cửa để cử tri tham gia cuộc bầu cử sơ bộ.

Trung tâm Tin tức