Anh và EU vẫn khác biệt về quan điểm trong vấn đề Brexit

Các nhà đàm phán EU và Anh ngày hôm nay đã chính thức bước vào vòng đàm phán mới về thỏa thuận hậu Brexit tại Brussels, Bỉ.

Trung tâm Tin tức