Anh: Phát hiện di tích nhà thờ Anglo - Saxon 1.000 năm tuổi

Dưới lớp móng của nhà thờ Norman, được xây dựng vào năm 1080, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra bằng chứng về tàn tích của một nhà thờ Anglo - Saxon.

Nguồn: Trung tâm Tin tức