Anh lần đầu bán trái phiếu chính phủ với lợi suất âm

Ngày 20/5, lần đầu tiên nước Anh đã bán trái phiếu chính phủ mang lợi suất âm. Nghĩa là các nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu này chỉ nhận được về khoản tiền thấp hơn số tiền mà họ đã bỏ ra.

Trung tâm Tin tức