Anh hủy kế hoạch rút quân ở Đức

Bộ Quốc phòng Anh đã chỉ đạo hàng trăm quân nhân nước này tiếp tục ở lại lãnh thổ Đức, bất chấp những kế hoạch trước đó về việc rút quân. Theo báo Sunday Times, Anh ban đầu lên kế hoạch rút toàn bộ quân khỏi Đức trước năm 2020.

Trung tâm Tin tức