Anh: Hạn chế ô tô để cải thiện chất lượng môi trường

Birmingham lại là một trong nhiều thành phố ở châu Âu hạn chế sự lưu thông của xe ô tô, để cải thiện chất lượng môi trường và sức khỏe người dân.

Trung tâm tin tức