Anh điều thêm tàu chiến đến vùng vịnh

Chính phủ Anh tuyên bố sẽ điều tàu chiến thứ hai đến vùng vịnh, tiếp quản nhiệm vụ đảm bảo tự do hàng hải ở khu vực này.

Trung tâm Tin tức