Anh, Cộng hòa Ireland chuẩn bị cho Brexit không thỏa thuận

Trong bối cảnh Brexit không thỏa thuận ngày càng rõ rệt, Chính phủ Anh mới đây đã công bố bản kế hoạch dự phòng, sẵn sàng cho khả năng xảy ra kế hoạch tồi tệ này.

Trung tâm Tin tức