Anh - Ấn Độ thảo luận lộ trình phát triển quan hệ song phương

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về hợp tác trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư, quốc phòng và cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, kèm theo đó là các chính sách phát triển song phương giữa hai nước trong 10 năm tới.