Ấn tượng triển lãm "Xuân thì 3"

Triển lãm "Xuân thì 3" quy tụ hơn 70 tác phẩm trưng bày đang là điểm hẹn hấp dẫn đối với công chúng yêu hội họa và giới chuyên môn tại TP.HCM.

Trung tâm Tin tức