Ấn phẩm Bright - Growing up: Truyền cảm hứng cho giới trẻ

Tập sách có chủ đề "Growing up - Trưởng thành", ấn phẩm thứ năm trong chuỗi sản phẩm văn hóa vừa được ra mắt nhằm truyền cảm hứng sống tích cực, hạnh phúc và động lực vượt qua khó khăn, chinh phục thử thách để đạt ước mơ của người trẻ.

Trung tâm Tin tức