An Giang quản lý bền vững khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư

UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt "Phương án quản lý rừng bền vững Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư, ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, giai đoạn 2019 - 2030".

Trung tâm tin tức