Ấn Độ và Nhật Bản diễn tập hải quân chung

Các lực lượng Hải quân Ấn Độ và Nhật Bản đã tham gia diễn tập Hải quân chung kéo dài 3 ngày ở ngoài khơi bờ biển miền Tây của Ấn Độ, phía Bắc Biển Ả-rập. Cuộc tập trận mang tên JIMEX.

Trung tâm Tin tức