Ấn Độ - Trung Quốc nhất trí tiếp tục xoa dịu căng thẳng ở biên giới

Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí xoa dịu căng thẳng ở biên giới, sau khi phái đoàn ngoại giao hai nước tiến hành cuộc họp mới nhất về vấn đề này.

Trung tâm Tin tức