Ấn Độ thành lập Bộ Năng lượng nước giải quyết tình trạng thiếu nước

Ấn Độ là một trong những quốc gia phải đối phó với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng nhất thế giới. Và để giải quyết vấn đề này, Ấn Độ mới đây đã quyết định thành lập hẳn một cơ quan riêng, chỉ để giải quyết vấn đề khủng hoảng nước.

Trung tâm Tin tức