Ấn Độ hợp tác với Nhật Bản trong "Sứ mệnh Mặt Trăng" tiếp theo

Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) thông báo đang lên kế hoạch cho sứ mệnh Mặt Trăng tiếp theo có thể có quy mô lớn hơn, lần này Ấn Độ sẽ hợp tác cùng với Nhật Bản.

Trung tâm Tin tức