Ấn Độ công bố quy định mới về kiểm soát mạng xã hội

Sau Australia, Ấn Độ là nước tiếp theo có động thái siết chặt kiểm soát đối với mạng xã hội, khi Chính phủ nước này hôm qua đã công bố các quy định mới để quản lý nội dung kỹ thuật số, bao gồm tin tức và phim ảnh trực tuyến.

Trung tâm Tin tức