Amazon quan tâm đến thị trường Việt Nam

Trong những ngày gần đây, thông tin về việc nhà bán lẻ trực tuyến Amazon tham gia vào thị trường Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn của doanh nghiệp, lẫn người tiêu dùng.

Trung tâm Tin tức