Ấm lòng chiến dịch "xà phòng hy vọng" và "vải cho cuộc sống"

Để phần nào chia sẻ những khó khăn cho những người kém may mắn, một chương trình thiện nguyện mang tên "Xà phòng hy vọng" và "Vải cho cuộc sống" vừa được diễn ra.

Trung tâm Tin tức