Ấm áp những chuyến xe nghĩa tình

Những ngày này, đã có những chuyến xe nghĩa tình đưa bà con nghèo về quê ăn Tết. Với họ, có lẽ chưa Tết năm nào ý nghĩa, đủ đầy và hạnh phút hơn Tết năm nay!

Trung tâm Tin tức