Alo phim nghe - Ngọc Trinh

Tam Triều Dâng, Anh Tú, Thùy Trâm chuyển nghề thành... shipper và bị bà chủ trọ Ngọc Trinh "bắt nạt". Chuyện phim "Shipper bá đạo" - phát sóng 18g05 thứ 2 đến thứ 6 trên kênh HTV9, từ ngày 17/12 - sẽ được Ngọc Trinh kể trong "Alo phim nghe" kỳ này.

Alo phim nghe được phát sóng định kỳ lúc 14g30 thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV7.
Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Năm - HTV7
22:45 - Thứ Ba - HTV7
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
21g - Thứ Sáu - HTV2
Én vàng Nghệ sĩ và Én vàng Học đường