"All is true" - Phim về những năm tháng cuối đời Shakespeare

Cuối năm nay, khán giả điện ảnh sẽ được thưởng thức một bộ phim về nhà văn, nhà soạn kịch vĩ đại người Anh - William Shakespeare. Bộ phim "All is true" khai thác khoảng thời gian cuối đời của nhân vật huyền thoại này.

Trung tâm Tin tức