Ai Cập phát hiện 2 ngôi mộ cổ có niên đại 3.500 năm

Ai Cập vừa phát hiện 2 ngôi mộ cổ tại phía Nam thành phố Luxor. Những ngôi mộ cổ mới phát hiện nằm bên bờ Tây sông Nile ở khu nghĩa trang Draa Abul Naga.

Trung tâm Tin tức