ABC Bakery dùng thanh long ruột đỏ làm nguyên liệu nhầm khắc phục ngưng trệ xuất khẩu

Hiện nay, thanh long ruột đỏ là một trong những mặt hàng trái cây bị ngưng trệ xuất khẩu do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp. Trước tình hình đó, ABC Bakery đã thu mua thanh long ruột đỏ để dùng làm nguyên liệu và sáng tạo ra công thức làm bánh mới.

Trung Tâm Tin Tức