A-xít ARN có khả năng phòng chống ung thư

Mới đây các nhà khoa học Mỹ đã công bố một phát hiện mới liên quan đến phòng chống ung thư. Phát hiện này liên quan đến chức năng không ngờ tới của a-xít ARN.

Trung tâm Tin tức