Ả-rập Xê-út: Hoàng tử Salmane đảm nhiệm Bộ trưởng Năng lượng

Truyền thông Ả-rập Xê-út đưa tin, Quốc vương Salman đã chỉ định Hoàng tử Abdel Aziz ben Salmane làm Bộ trưởng Năng lượng mới của nước này. Hoàng tử sẽ thay thế ông Khalid al-Falih vừa bị cách chức.

Trung tâm Tin tức