A bạn đây rồi - Kỳ 61

Video Chương trình khác
21g - Thứ Sáu - HTV2
20g - Thứ Bảy - HTV2
20g30 - Thứ Tư - HTV7
Cải lương, Kịch nói, Vầng trăng cổ nhạc, Ngân mãi chuông vàng
22:45 - Thứ Ba - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7