Xây dựng Kho bạc Nhà nước TP.HCM thành Kho bạc Nhà nước điện tử
06/02/2018 07:57
TP cũng yêu cầu Kho bạc Nhà nước TP nhanh chóng triển khai các đề án: hiện đại hóa thu, nộp ngân sách nhà nước qua hệ thống các ngân hàng thương mại; triển khai việc phát triển và ứng dụng hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng...

​Xây dựng Kho bạc Nhà nước TP.HCM thành Kho bạc Nhà nước điện tử

 

​UBND TP.HCM đã giao Kho bạc Nhà nước TP phối hợp với các sở-ngành, quận-huyện thu hồi các khoản tạm ứng kéo dài nhiều năm; thanh quyết toán các công trình, dự án, chi đầu tư phát triển; không giải quyết tạm ứng tiếp cho các dự án mà chủ đầu tư không làm thủ tục thanh toán đối với các khoản đã được tạm ứng trước đó; tăng cường quản lý tài chính tại các trường học, đẩy mạnh hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Kho bạc Nhà nước TP sẽ triển khai các đề án: hiện đại hóa thu, nộp ngân sách nhà nước qua hệ thống các ngân hàng thương mại; triển khai việc phát triển và ứng dụng hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng mua hàng trong chi tiêu công của các đơn vị sử dụng ngân sách; triển khai dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước... tiến tới xây dựng Kho bạc Nhà nước TP trở thành một Kho bạc Nhà nước điện tử; đề xuất UBND TP trong quý 1/2018 triển khai Kế hoạch về tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là ngành nội chính, đẩy mạnh các giao dịch trực tuyến theo đúng lộ trình triển khai của Kho bạc Nhà nước Việt Nam.


Sỹ Thành
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích