Sẽ thành lập Ủy ban quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN
30/05/2016 07:53
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

​Ảnh mi​nh họa

 

​Phó Thủ tướng đồng ý Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại; trong đó có bổ sung thành viên, nhiệm vụ hoạt động.

Các Bộ, cơ quan sớm rà soát để quyết định cử Lãnh đạo Bộ, đơn vị tham gia vào Ban Chỉ đạo; đơn vị đầu mối thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia để phối hợp, làm việc với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; có văn bản gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2016.

Căn cứ Nghị quyết số 30a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 và ý kiến của các Ủy viên Ban Chỉ đạo, Bộ Tài chính hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 - 2020, trong đó bổ sung việc ban hành cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN để thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến các Bộ, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội; kinh phí hỗ trợ công tác đào tạo cán bộ của các Bộ, ngành, đơn vị triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính về việc nghiên cứu, xây dựng cơ chế đặc thù trong việc lập, phê duyệt các dự án công nghệ thông tin thực hiện Cơ chế một của quốc gia của các Bộ, ngành, đơn vị. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan liên quan xử lý, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) là một phần chính trong kế hoạch của các nước ASEAN nhằm xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN. ASW là môi trường mà các Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) của các nước thành viên ASEAN hoạt động và kết nối, trong đó NSW cho phép doanh nghiệp, thương nhân có thể xuất trình một lần tất cả các dữ liệu khai báo tới các cơ quan chính phủ liên quan để thông quan hàng hóa đồng thời cho phép các cơ quan chính phủ ra quyết định một lần đối với việc giải phóng và thông quan hải quan.

Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới, trung bình cứ 1 ngày hàng hóa bị chậm trễ trong khâu thông quan thì lượng hàng xuất nhập khẩu sẽ giảm xuống 1%. Tại ASEAN, trung bình mất khoảng 20 ngày cho việc xuất khẩu, nhập khẩu cho một chuyến hàng. Điều này làm tăng chi phí cho doanh nghiệp và làm cản trở sự tăng trưởng kinh tế.

ASW được xây dựng đảm bảo sự tương thích của các NSW với các chuẩn truyền thông mở quốc tế trong khi vẫn đảm bảo sự trao đổi dữ liệu một cách an toàn và tin cậy của mỗi nước thành viên với bất kỳ đối tác thương mại nào cùng sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế mở này. Mục tiêu chính của Sáng kiến ASW là nhằm tới thương mại nhất quán, đơn giản hơn, nhanh hơn và minh bạch hơn. Khi triển khai thành công, ASW sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các cơ quan chính phủ cũng như cộng đồng thương mại.


Sỹ Thành
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích