Đề xuất công khai kết quả kê khai tài sản trên báo đài
26/05/2016 08:29
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản báo cáo kết quả việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc TP.HCM.

​ Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong

 

Trong đó, UBND TP kiến nghị Thanh tra Chính phủ nghiên cứu các hình thức công khai việc kê khai, tài sản, thu nhập trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại nơi công tác và tại địa phương nơi sinh sống (thông qua hệ thống Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) để người dân, xã hội có điều kiện thực hiện việc giám sát, qua đó góp phần phát hiện những trường hợp kê khai tài sản, thu nhập không đầy đủ, không trung thực.

Ngoài việc trả lương qua tài khoản như hiện nay, UBND TP đề nghị Chính phủ cần thiết lập hệ thống thanh toán tín dụng đồng bộ trên toàn quốc, từng bước hạn chế thanh toán bằng tiền mặt, đồng thời quy định mọi khoản thu, chi đều phải minh bạch, mọi khoản mua sắm, tiêu dùng phải gắn với mã số của từng người thì việc kiểm soát, xác minh tài sản, thu nhập đạt hiệu quả.

Ngoài ra, để việc thực hiện và quản lý về minh bạch tài sản, thu nhập ngày càng hoàn thiện và đạt hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tham nhũng trong tình hình mới,

UBND TP kiến nghị trung ương xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu kê khai tài sản, thu nhập, qua đó hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức chỉ cần cung cấp thông tin khi có thay đổi, bổ sung mới.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, thống nhất cần triển khai để theo dõi, giám sát một cách liên tục, đầy đủ, khoa học biến động tài sản của cá nhân cũng như có thể kết nối, phối hợp kiểm tra việc kê khai tài sản đối với các cá nhân có liên quan với người kê khai, tạo điều kiện thuận lợi trong việc rà soát, kiểm tra, đánh giá được tính trung thực của các bản kê khai.

Theo UBND TP.HCM, trước tiên cần xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý đất đai, nhà ở, phương tiện giao thông có giá trị lớn.

Kết quả kê khai tài sản, thu nhập tính đến thời điểm ngày 29/4/2016 tại TP.HCM cho thấy có 112 cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc diện kê khai và 36.616 người phải kê khai tài sản, thu nhập. Số người phải kê khai tài sản, thu nhập năm 2015 tăng so với năm 2014 là 322 người.

Qua tổng hợp các báo cáo về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015 của các cơ quan, đơn vị, chưa có trường hợp nào phải giải trình. Xác minh tài sản thu nhập, chưa có trường hợp bị phản ảnh sau công khai. Đến thời điểm báo cáo cũng chưa có trường hợp vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập.


Tuổi trẻ
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích